Rian Engels

Werkwijze

Ik ben user experience designer. Ik houd me bezig met het ontwerpen van de interactie tussen de mens en een apparaat. Dit apparaat kan er heel verschillend uitzien: het kan een laptop, een tablet of een mobiele telefoon zijn, maar ook een koelkast of een horloge. Mijn werk houdt in dat ik iets bedenk, waardoor het betreffende apparaat zo makkelijk mogelijk is te gebruiken door een mens.

Onderzoek naar de gebruiker/doelgroep

Ieder mens is anders en stelt ook andere eisen aan een apparaat, dus een onderdeel van mijn werk is dat ik onderzoek doe naar de mogelijkheden en wensen van deze mensen. Ik houd interviews en observeer de mensen uit de doelgroep. Ik heb bijvoorbeeld onderzocht waar de grenzen liggen waarop een matig tot ernstig verstandelijk beperkte persoon nog in staat is om met een computer een keuze te maken voor een avondmaaltijd. Ik bekijk dan wat iemand wil en kan doen, maar ook wat de eisen zijn aan het apparaat, zodat het geschikt is voor bediening door deze persoon.

Een onderdeel van het onderzoek kan een cartsortingsessie zijn. Met een groep van mensen wordt dan bekeken welke functionaliteiten er nodig zijn en wat een logische structuur is, bijvoorbeeld voor een website of een mobiele applicatie.

Functionaliteiten

Uit het onderzoek komt een lijst met eisen en wensen waaraan een apparaat moet voldoen. Ik zet deze eisen en wensen om naar functionaliteiten. Een functionaliteit is bijvoorbeeld dat iemand informatie kan bekijken, deze kan doorsturen of kan printen. Samen bekijken we welke functionaliteiten beslist noodzakelijk of welke minder van belang zijn voor de gebruiker en gaan we deze rangschikken.

Ontwerpen

Als alle functionaliteiten duidelijk zijn ga ik schetsen en schuiven, net zolang tot er een overzichtelijk geheel ontstaat van alle stappen en schermen die nodig zijn om het doel te bereiken. Dit werk ik uit in een wireframe en/of (klikbare) prototype. Met dit wireframe en/of prototype wordt duidelijk voor de visueel ontwerper, tekstschrijver en programmeur wat er nodig is om het systeem te bouwen, maar het is ook heel handig om mee te testen.

Usabilitytesten

Bij iedere fase in de ontwikkeling van een nieuw systeem is het goed om te testen met de gebruikers (usabilitytesten), om eventuele ontwerpfouten er zo snel mogelijk uit te halen. Daarnaast worden door deze manier van werken de ontwikkelkosten zo laag mogelijk gehouden.

Realiseren

Als user experience designer vind ik het leuk om bij het realisatieproces betrokken te zijn en in een team van specialisten te werken. Van ieder onderdeel voor de ontwikkeling van een product heb ik enige kennis, van het schrijven van teksten, het maken van een ontwerp tot het programmeren van html5 en Css3. Ik ben dan ook uitstekend in staat om een project van het begin tot het eind te begeleiden en tot een goed einde te brengen.

Leave a Reply